Visual Communication and Graphic Design


Published by Inkilap Publication House

Human being have been communicating via the images for thousand years. History of visual communication is also the history of culture. Man created signs, symbols, ideograms, logo-grams and pictographs to make images to communicate. Thousands years evaluation of visual communication and graphic design is indicated many images and examples. “Visual Communication and Graphic Design” is published as 5th edition recently. The book has been used as a text book nationally at many graphic and communication schools departments.

16 x 23,5 cm / Printed on coated paper / Color/ 200 Pages
1th Edition : July 2004
2th Edition : January 2005
3rd Edition : January 2006
4th Edition : December 2008
5th Edition : December 2011

GÖRSEL İLETİŞİM VE GRAFİK TASARIM / VISUAL COMMUNICATION AND GRAPHIC DESIGN
İşaret ve simgelerle iletişim kurmaya çalışan insanoğlu, seslere karşılık gelen şekiller yaratarak günümüzdeki alfabenin temellerini attı. İnsanlığın en önemli ilerlemelerinden biri olan bu noktadan sonra her şey eskisinden çok farklı gelişti. Kolaylaşan öğrenme süreci, kültür ve insanlığın gelişiminde önemli farklılıklar yarattı. Artık fikirler, tarih ve olaylar daha kolay paylaşılabiliyordu. Yazmayı ve yazdıklarını basit yöntemlerle çoğaltma yolunu keşfeden insan, iletişimin yepyeni bir kulvarını keşfetti.

Binlerce yıllık bu evrim günümüzde grafik tasarımı veya görsel iletişim tasarımı adı verilen bir mesleğin temellerini oluşturmuştur. 200’den fazla resim, çizim ve grafikle zenginleştirilmiş bu kitapta; semboller, görsel iletişim, yazı, tipografi, sayfa tasarımı, baskı teknikleri gibi grafik tasarımın başlıca uygulama alanları ele alınıp incelenmektedir.

Boyut: 16 x 23,5 cm / kuşe kâğıt / renkli / 200 sayfa /
1. Baskı : Temmuz 2004
2. Baskı : Ocak 2005
3. Baskı : Ocak 2006
4. Baskı : Aralık 2008
5. Baskı : Aralık 2011