Ceyda Artun MFA


Ceyda Artun is working on her thesis about “How Technological Developments Effect on Graphic Design.”

Ceyda Artun “Teknolojik Gelişmelerin Grafik Tasarım Üzerindeki Etkileri.” konulu tez çalışması üzerinde çalışmaktadır.