Bengisu Keleşoğlu MFA


ABSTRACT

THE TYPOGRAPHY OF SOUND, THE SOUND OF TYPOGRAHY IN GRAPHIC DESIGN by

Bengisu Keleşoğlu
Master of Arts Thesis in Graphic Design
Anadolu University, Graduate School of Social Sciences. Eskişehir. March 2008
Advisor: Prof. Tevfik Fikret UÇAR

Type, as the trace of spoken word on paper or screen, is not only for keeping the knowledge, but also for giving the message in a more effective way when designed by a designer. A specific style and personality can be given and a visual association can be created with the help of typographic designs. There are different objectives and esthetic values for a designer, more than the basic function of type just as, giving the knowledge or legibility. Type, in a direct relation with sound, can give both the meaning of the spoken word, and the way it was pronounced, with its general appearance, nature and essence. Type in different characters, creates different influences on the viewer with their rounded or sharp edged lines, decorated or subtle, symmetrical or asymmetrical aspect. While designing a typographic work, the designer can change the emphesis and can create different visual connotations by using different spacing between letters, different arrangements, various sizes, weights and colors. A typographic design can present an image that fits or contradicts the content of the text. Typography, the visual form of the sound, is one of the most important element of a designer.

YÜKSEK LİSANS TEZ ÖZÜ

GRAFİK TASARIMDA TİPOGRAFİNİN SESİ, SESİN TİPOGRAFİSİ

Bengisu Keleşoğlu
Grafik Anasanat Dalı
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mart 2008
Danışman: Prof. Tevfik Fikret UÇAR

Söylenen sözün kağıt ya da ekran üzerindeki izi olan yazı, sadece bilgiyi saklamak için değil, aynı zamanda verilmek istenilen mesajı daha net bir biçimde aktarmak için tasarımcı tarafından biçimlendirilebilmektedir. Belirli bir tarz, kişilik kazandırmak, görsel çağrışım yaratmak, tipografi yardımıyla gerçekleşebilmektedir. Tasarımcı için yazının temel işlevi olan okutmanın dışında farklı hedefler ve estetik kaygılar ortaya çıkmıştır. Ses kavramı ile birebir ilişki içerisinde olan yazı, söylenen sözün anlamını ve söyleniş biçimini, genel görünümü, havası ve duruşu ile verebilmektedir. Farklı karakterdeki yazılar, yuvarlak, sivri, süslü, sade, simetrik ya da asimetrik biçimleriyle, farklı görsel etkiler yaratabilmektedirler. Tasarımcı tipografiyi çözümlerken kelimelerin, harflerin arasında bırakacağı farklı boşluklar, sayfa üzerindeki yerleşimleri, çeşitli büyüklükleri, ağırlıkları ve kullanacağı renkler ile vurgusu değişebilen sözcüklere görsel çağrışımlar yükleyebilmektedir. Üzerinde iyi çalışılmış bir tipografik yapıt, yazının içeriğine uygun olan veya zıtlık taşıyan görüntü sunabilmektedir. Sesin görsel biçimi olarak ifade edilen tipografi, grafik tasarımcının en önemli ve etkili elemanıdır.