Ebru Baranseli PhD


ABSTRACT

GRAPHIC LANGUAGE DEVELOPED BY INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND THE NEW EXTENSIONS OF GRAPHIC DESIGN
Ebru Selcan Baranseli
Doctorate of Fine Arts Thesis in Graphics
Anadolu University, Institute of Fine Arts, Eskişehir, September, 2009
Advisor: Prof. T. Fikret UÇAR
All the branches of art are shaped by the societies’ politics, philosophies, economies and technologies. While the technologic developments cause some changes in the aesthetics system of art, sometimes reverse effects occur and aesthetic demands trigger technologic developments. Renewed and reshaped by the current trends, graphic language has become a new way of communication addressing the branches of other art, design and other hybrid fields. In the past, graphic design was considered as a simple way of visual communication. But today it evolved into a design discipline thanks to the information and communication technologies.
Solid examples of graphic language can be seen in interactive media and virtual reality applications, movies, street exhibitions, sculptures and plays. In addition to the effective use of graphic language in other branches of art and design, new roles such as information visualisation and data processing were included in the functions of graphic design. Thanks to these new fields in graphic design, graphic designers now have a new and experimental language that they can use in expressing themselves. Complex data are transformed into art and easy-to-understand information by utilizing the open source applications developed in the media labs. Interdisciplinary spirit of graphic design urged graphic designers to collaborate with the people from other fields.
Graphic design and the extensions of it have become a major aspect of global economy because of its communicational roles. These new roles have created new responsibilities for today’s graphic designers. Freed by the production technologies, graphic designers have new responsibilities including the development of more creative ideas, more effective use of conventional and new media, awareness in technologic developments.

ÖZET
GELİŞEN İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE GRAFİK ANLATIM DİLİ VE GRAFİK TASARIMIN YENİ UZANTILARI
Ebru Selcan Baranseli
Grafik Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eylül 2009
Danışman: Prof. T. Fikret UÇAR

Bütün sanat dalları toplumun siyaseti, felsefesi ve ekonomisi, aynı zamanda teknolojisi tarafından biçimlendirilir. Teknolojik gelişmeler kimi zaman sanatın estetik sisteminde değişikliklere neden olurken, kimi zaman da estetik istemler yeni bir teknolojinin gelişmesini gerektirmiştir. Bilişim ve iletişim çağı olarak isimlendirilen küresel çağda iletişim teknolojilerinin gelişimi ile yeniden şekillenen ve kendini yenileyen grafik tasarım, dirsek temasında olduğu diğer tasarım ve sanat dallarıyla arasındaki net sınırın ortadan kalkmasıyla ortaya çıkan melez çalışma alanları için de yeni bir anlatım dili olma özelliği kazanmıştır. Varolan fikri basit öğelerle, en saf ve direk haliyle aktarmayı amaçlayan grafik tasarım yepyeni uzantılarla beslenerek, artık sadece kağıt üzerinde olmanın ötesine geçip, aynı zamanda yaratıcı fikirler bulan ve bu fikirleri birden fazla kanalı aynı anda kullanarak ileten bir tasarım disiplini haline gelmiştir.Günümüzde grafik anlatım dili örneklerini artık hayatımızın neredeyse her alanını kapsayan etkileşimli medya ve sanal gerçeklik uygulamalarından, bir sinema filmine, sokak sergisine, heykel çalışmasına veya tiyatro oyununa kadar pekçok tasarım ve sanat eserinde görmek mümkündür. Grafik anlatım dilinin disiplinlerarası platformda ve diğer sanat ve tasarım dallarında etkili bir şekilde kullanılmasının yanısıra internet ve internet teknolojilerinin gelişmesi sonucu ortaya çıkan bilgi görselleştirme, veri anlamlandırma gibi yeni işlev ve eklentileri olmuştur. Grafik tasarımın bu yeni çalışma alanı aynı zamanda elektronik çağın grafik tasarımcılarına kendilerini ifade edebilecekleri yeni deneysel bir anlatım biçimi de kazandırmıştır. Proccessing, Meta- control gibi üniversitelerin medya laboratuvarlarında geliştirilmiş açık kaynak kodlu programlar kullanılarak bir yandan küresel dünyanın karmaşık verileri herkes tarafından anlaşılır hale getirilirken bir yandan da kimi zaman müzikle birleştirilerek bir sahne gösterisine dönüştürülmektedir. Disiplinlerarası çalışmalarda, diğer tasarım ve sanat dallarında grafik anlatım dilinin artan rolü grafik tasarımcıyı yalnız başına çalıştığı ortamdan çıkarmış, kimi zaman mimarlar, bilgisayar mühendisleri, yazılım uzmanları, sayısal medya pazarlama çalışanları, internet geliştiricileri gibi farklı meslek gruplarıyla ekip çalışmasının etkin bir üyesi haline getirmiştir.

Grafik tasarım iletişim işlevi nedeniyle küresel bilgi ekonomisinin en önemli aktörlerinden biri haline gelmiş, artan önemi grafik tasarımcının değişen nitelikleri aynı zamanda tasarımcı açısından da yeni yükümlülükleri beraberinde getirmiştir. Gelişen üretim teknolojileriyle üretimin vakit kaybettiren aşamalarından özgürleşen grafik tasarımcı artık daha yaratıcı fikir üretmek, geleneksel ve yeni medyayı daha etkin kullanmak, iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak gibi sorumluluklara sahiptir.