Çağlar Okur PhD


The Use of Organic Typography in Film Language
Çağlar Okur, Doctorate of Fine Arts Thesis in Graphics, Anadolu University, Institute of Fine Arts, Eskişehir, September, 2009
Advisor: Prof. T. Fikret UÇAR

The Use of Organic Typography in Film Language
Çağlar Okur
Doctorate of Fine Arts Thesis in Graphics
Anadolu University, Institute of Fine Arts, Eskişehir, September, 2009
Advisor: Prof. T. Fikret UÇAR
Abstract

In the 21st century typography has developed as a means to enrich and broaden the borders of visual communication providing for a wide range of experimental approaches. Experimental techniques in typography provide for new perspectives to visual communication by strengthening the relationship between the content and the visual form of the language. In the beginning of the 21-century designers have returned to the use of typographic forms produced from organic materials. These types of letterforms have a distinct character that separates them for that of the computerized letterform that has dominated graphic design for the past several decades.

From this perspective, this dissertation aims to examine how organic typography is used as an element to affect the content of language in experimental film. In support of this investigation this dissertation will additionally create films that combine organic letterforms and music. These films will provide the evidence for the written investigation of experimental approaches to the role of the letterform as a visual element in film.

Film Dili Olarak Organik Tipografinin Kullanımı
Çağlar Okur
Grafik Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eylül2009
Danışman: Prof. T. Fikret UÇAR

ÖZET
21. yüzyılda tipografinin amacı, iletişim kurmanın ötesinde deneysel yaklaşımlarla görsel iletişimi zenginleştirmek ve sınırlarını genişletmek olmuştur. Tipografi alanındaki deneysel yaklaşımlar, içerik ve biçim arasındaki ilişkileri kuvvetlendirerek görsel iletişime yeni bakış açıları kazandırmıştır. 21. yüzyıl başlarında bazı tasarımcıların el ile üretilen ve organik formlara sahip tipografik çalışmaları, bilgisayar ile üretilen uygulamalardan sıyrılarak fark yaratmışlardır.

Bu araştırma, film dili unsuru olarak organik tipografinin, içeriği nasıl etkilediğini araştırmaya yöneliktir. Uygulama olarak, organik harflerin ve kelimelerin, çeşitli ses ve müzik parçaları ile birlikte kurgulandığı kısa filmler tasarlanması amaçlanmaktadır. Filmler, organik harflerin; tasarım, üretim örnekleri ve uygulamalarıyla, bir film dili unsuru olarak kullanılabileceklerine dair kanıt olarak kullanılacaktır.